Zrównoważony rozwój

2Return zwraca dużą uwagę na zrównoważony rozwój.  Nasze zaawansowane usługi logistyczne  koncentrują się na tym,  by niemal każde opakowanie, niezależnie od tego, czy produkt jest  wykonany z drewna, metalu czy plastiku, mogło być wykorzystane ponownie. Dzięki temu zyskujemy spore oszczędności oraz zmniejszamy negatywne oddziaływanie opakowań na środowisko. W rezultacie potrzebujemy mniejszej ilości surowców  i energii wymaganej  do wytworzenia tych produktów.

W dziedzinie zrównoważonego rozwoju nasze usługi koncentrują się na następujących tematach:

  • Ponowne użycie opakowań

Palety o różnych wymiarach są często używane, gdy standardowe euro palety nie chronią odpowiednio towarów podczas transportu i przechowywania. Po jednorazowym użyciu elementy te są często pozostawione użytkownikowi końcowemu, ponieważ nie są już potrzebne. 2Return  zachęca do zwrotu zarówno tego specyficznego opakowania, jak i standardowych palet oraz ich ponownego użycia. Zbierając palety i zwracając je do miejsca produkcji po kontroli i naprawie, można je ponownie wykorzystać. W ten sposób możliwa jest gospodarka opakowaniami w obiegu zamkniętym.

  • Wydłużenie żywotności

2Return dąży do zrównoważonego wykorzystania nośników ładunku, wykorzystując je w optymalny sposób. Pobierając opakowani  od użytkowników końcowych i ponownie je wykorzystując, można wydłużyć żywotność palet, pojemników i skrzynek plastikowych. Ponadto regularna kontrola i zapobiegawcza konserwacja gwarantują dobrą jakość, co zapobiega przedwczesnemu procesowi utylizacji uszkodzonych opakowań.

  • Wspólne korzystanie

Standardowe elementy opakowania mogą być ponownie wykorzystane przez innych odbiorców. Po przetransportowaniu palet do jednego z lokalnych magazynów 2Return postaramy się znaleźć nowych użytkowników w pobliżu tych magazynów. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ im częściej używana jest paleta, tym mniejsza jest inwestycja w nowe palety.

Redukcja emisji CO2

2Return korzysta z różnych europejskich magazynów. Transportując palety do najbliższego magazynu, jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć liczbę transportów. Krótsze odległości oznaczają zmniejszoną emisję CO2, co skutkuje zmniejszonym wpływem na efekt cieplarniany. Z dodatkową zaletą niższych kosztów transportu.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, w jaki sposób odzyskiwanie opakowań, łączenie opakowań i zarządzanie RTI mogą mieć trwały wpływ na Twoją firmę? Skontaktuj się z nami pod adresem info@2return.pl lub tel.nr. +48 (0)71 381 16 99.

 

 

2Return is member of the Rotom Group