Ponowne wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku - zrównoważone rozwiązanie

Zrównoważony rozwój oznacza coś, co można kontynuować bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb.

Zaczyna się to od sposobu, w jaki  traktujemy tę ziemię: zasoby naturalne, takie jak ropa naftowa i gaz, nie są nieskończenie dostępne i stopniowo się wyczerpują. Eksploatujemy naszą planetę, zabierając więcej zasobów, niż natura może przetworzyć, nie pozostawiając nic przyszłym pokoleniom. Aby utrzymać  środowisko  życia  przyjazne dla naszych dzieci i wnuków, musimy dążyć do jak najmniejszego obciążenia środowiska. Dlatego nie możemy dłużej ignorować zrównoważonego życia.

Ale zrównoważony rozwój niekoniecznie oznacza, że musimy się poświęcić:  oznacza to, że musimy dokonywać różnych wyborów. Każdy nowy produkt, który kupujemy, wymaga  energii i surowców do produkcji. Ale dlaczego mielibyśmy kupować nowe produkty, jeśli obecne są nadal w doskonałym stanie? Dzięki konserwacji i naprawom  można znacznie wydłużyć żywotność tych istniejących produktów.

Palety jednorazowe

Nie tylko towary konsumpcyjne są ciągle na nowo produkowane, ale opakowania używane do transportu tych towarów również. Wiele firm produkcyjnych i transportowych decyduje się na stosowanie palet drewnianych jednorazowych. Oferują one mniejszą nośność i często nie są zwracane przez dostawcę po użyciu. Pomimo faktu, że palety te są zwykle produkowane z niższej jakości drewna, produkcja tych jednorazowych palet wymaga energii potrzebnej do ich produkcji i transportu. Po dostarczeniu towaru palety te pozostają u użytkownika końcowego i są niszczone jako odpad. Marnotrawstwo rzadkich surowców i energii.

Palety wielokrotnego użytku

Bardziej zrównoważoną opcją pakowania jest paleta wielokrotnego użytku. Te palety wielokrotnego użytku są lepszej jakości, zarówno pod względem stosowanych rodzajów drewna, jak i sposobu produkcji. Są specjalnie produkowane do wielokrotnego użycia, a osiągnięcie żywotności na poziomie co najmniej 5 lat nie jest rzadkością. Dotyczy to nie tylko standardowych wymiarów, ale także wszystkich palet o nietypowej konstrukcji. Te palety dłużej zachowują swoją nośność i mogą być używane wielokrotnie, w przeciwieństwie do palet  jednorazowych. Oczywiście  do produkcji tych palet wielokrotnego użytku wykorzystywane będzie zrównoważone drewno ze znakiem jakości FSC, co gwarantuje odpowiedzialny i przyjazny dla klimatu sposób gospodarki leśnej.

Ponowne wykorzystanie palet

Odpowiednia konserwacja i ewentualne naprawy zapewniają, że jakość tej drewnianej palety pozostaje optymalna, dzięki czemu paleta może być używana wiele razy w ciągu jej życia. To wydłużenie żywotności palet jest zrównoważonym rozwiązaniem, które nie tylko oszczędza rzadkie surowce, ale także zapewnia przewagę finansową. W końcu inwestycje w nowe opakowania stają się w dużej mierze zbędne ze względu na ponowne wykorzystanie palet, które są już w obiegu.

Zrównoważone zarządzanie opakowaniami

2Return jest specjalistą w zakresie zrównoważonego zarządzania opakowaniami. Zachęcamy do ponownego wykorzystania nośników ładunku poprzez odbiór ich od użytkownika końcowego i dostawę do pierwotnego lub nowego użytkownika. Po odbiorze, palety i inne opakowania wielokrotnego użytku są sprawdzane przez naszych specjalistów i naprawiane w razie potrzeby. Dzięki zastosowaniu jak największej ilości wymienialnych elementów, palety są ponownie przekształcane w wysokiej jakości nośniki ładunku. Palety, których  nie można naprawić z powodu zbyt dużych uszkodzeń są przetwarzane w sposób zrównoważony: wciąż dobre elementy są używane do naprawy palet nadających się do naprawy, reszta jest przetwarzana na materiały, które można wykorzystać w innych gałęziach przemysłu, takich jak płyta wiórowa itp. Powoduje to ogromną oszczędność na nowych surowcach.

Korzystając z rozbudowanej sieci oddziałów Europie, jesteśmy w stanie utrzymać liczbę przejechanych kilometrów na jak najniższym poziomie. Wybierając odpowiedni magazyn jako miejsce zwrotu, bierzemy pod uwagę lokalizację ponownej dostawy, przy czym decydującym wskaźnikiem jest ilość kilometrów transportowych. Ograniczenie transportu oznacza znaczne oszczędności w zakresie paliwa i emisji CO2. To również bardzo ważne dla środowiska.

 

Zrównoważone rozwiązanie

Wspólnie z naszymi klientami staramy się znaleźć możliwość do zastosowania zrównoważonych opakowań. Rozpoczynamy od inwentaryzacji aktualnie stosowanych opakowań i na podstawie symulacji i obliczeń przedstawiamy propozycję możliwości odzyskania i ponownego wykorzystania własnych opakowań. Oprócz wymiernej redukcji kosztów, możliwe jest znaczne obniżenie emisji CO2 czyli zmniejszenie śladu węglowego i dzięki temu pozostawienie lepszej planety dla przyszłych pokoleń.

 

 

2Return is member of the Rotom Group